Desteğe mi ihtiyacınız var?

Neler
Yapıyoruz?

Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi

* Aile anayasası Nedir? Neden Gereklidir?

Aile şirketleri aile ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemesi ile birlikte tüm aile bireylerinin ortak mülk ve gelir kaynaklarının nasıl yönetileceğine tüm aile bireylerinin katılımı ile birlikte nasıl karar vereceklerine dair belgedir.

* Aile Anayasası Hazırlama süreci

Aile toplantısının yapılmaaı ali bireyleri ile görüşme sürecinin başlanması, genç kuşakların görüşme süreçlerinin yapılması, Aile formunu düzenlenmesi, Konsey üyelerinin seçimi, taslak hazırlanması, taslağın kabulü

* Hazırlanan anayasanın yürürlüğe alınması ve süreç yönetimi

Anayasasın Türk ticaret kanunu borçlar kanunu ve veraset kanunları ile uyumunun sağlanması, şirket yönetimlerinin belirlenmesi

Aile meclisine raporlamalarını yapılması,

Finansal Danışmanlık

* Şirketlerin Nakit akışlarının incelenerek finansman ihtiyaçlarını tespit etme
* Kısa, orta ve uzun vadeli kredi temini çalışmaları
* Şirketlerin mevcut kredi ilişkilerinin ve uygulamalarının incelenip, ihtiyaç doğrultusunda yeni finansal düzenlemelerin ve kaynakların oluşturulması
* Proje finansmanının oluşturulması ve finansman kaynakları ile iletişime geçilmesi, pazarlıklarının sürdürülmesi ve finansmanın sonuçlandırılması

Yönetim Danışmanlığı

* Şirketlerin Var oluş nedenlerine (misyon) Ulaşmak istedikleri hedeflerinin ( vizyon) belirlenmesi rehberlik edilmesi
* Şirketlerin Swot analiz yapılarak stratejik yol haritasını hazırlanması
* Şirket yönetimlerinin karar alama ve uygulama süreçlerine rehberlik yapma

Şirket Mali İşler Danışmanlığı

* Şirketlerin mali işler bölümlerinin incelenmesi * Mali işlerin çalışma sisteminin incelenmesi

Finansal Raporlama


Cattus

2014 yılında kurulan Cattus danışmanlık deneyimli kadrosu ile mesleki bilgi ve birikimlerini “her müşteri özeldir “  sloganıyla yola çıkarak birçok firmaya danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizim için her müşteri özeldir ve her müşteri için farklı kendine özgü çözümler üretmek esastır.Biz Kimiz?


Karşılıklı ve sürekli kazanan ilişkiler yaratmak ve fayda sağlayan sonuçlar elde etmeyi , temel çalışma ilkesi edinmiş kendini sürekli yenileyen  uzmanlarımızla sizlere destek olmak için bizimle irtabata geçmeniz yeterli.


Bize Ulaşın

Cattus TV